Learn To Paint

מדיניות האתר 

 האתר Learntopaint.co.il מתופעל ומנוהל על ידי eCoachingSuccess לצורך הצגת והפצת מוצרי הידע והאמנות של הציירת רוני רות פלמר. כל החומרים המוצגים באתר הם רכושה האינטלקטואלי של הציירת ומוגנים בזכויות יוצרים. אין להעתיק, לשכפל, להדפיס, לשדר, לצלם או להפיץ בצורה כלשהי, ואין לעשות שימוש מסחרי בתכנים אלו, אלא בהרשאה מראש ובכתב מעם בעלת הזכויות.


האתר אינו אוסף מידע אישי כלשהו על הגולשים.  המידע היחיד הנשמר באתר הוא מידע שהגולש עצמו בחר, מרצונו החופשי, לחלוק איתנו בעת ההרשמה לקבל מידע נוסף.

פרטי הנרשמים נשמרים במערכת הדיוור שלנו, המנוהלת על ידי חברת רבמסר בהתאם לכל דרישות החוק בנושא משלוח דואר פרסומי באימייל. בכל אחת מההודעות הנשלחות מהמערכת מצורף קישור המאפשר לנמען להסיר את עצמו מרשימת התפוצה באופן מיידי.

בעל שאלה או בעיה בנושאים הקשורים למדיניות פרטיות זו או לתפעול האתר ניתן לפנות באימייל למערכת התמיכה שלנו support@ecoachingsuccess.com או בכתב לת.ד. 292 יובלים, מיקוד 20142, ישראל. מערכת התמיכה שלנו מקפידה לענות לכל הפונים, ככל האפשר תוך יום עבודה אחד.